Chwytaki magnetyczne

Chwytak magnetyczny to urządzenie wyposażone w obwód magnetyczny oparty o zastosowanie trwałych magnesów neodymowych spiekanych. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkcji urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego uniezależniając użytkownika od zewnętrznej infrastruktury energetycznej nie zawsze dostępnej w magazynach. Włączanie i wyłączanie pola odbywa się za pomocą dźwigni mechanicznej, dzięki czemu obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo małym rozmiarem do wytwarzanej siły. Urządzenie służy do przenoszenia, podnoszenia itp. ciężkich blach oraz wszelkich innych elementów wykonanych z żelaza lub stali magnetycznych. Jest niezastąpionym rozwiązaniem stosowanym w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych itp. - wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba operowania dużymi, ciężkimi i nieporęcznymi elementami wykonanymi z materiałów ferromagnetycznych.

Chwytaki magnetyczne od 100 kg do 3000 kg

Oferowane chwytaki magnetyczne objęte są roczną gwarancją. Posiadają deklarację zgodności "CE". Roboczy poziom ciśnienia akustycznego chwytaka magnetycznego nie przekracza 70dB, dlatego urządzenie nie jest traktowane jako źródło hałasu.

Udźwig chwytaków magnetycznych należy oceniać uwzględniając poniżej opisane czynniki:

  • W trakcie pracy z uchwytami należy zwrócić uwagę na kształt i grubość chwytanych elementów, bowiem udźwig chwytaka zależy od tych parametrów danego elementu. Dla każdego modelu chwytaka podajemy zależność udźwigu od grubość podnoszonego przedmiotu. Na przykład pełne elementy cylindryczne takie jak pręty zbrojeniowe, walce etc. zmniejszają udźwig nominalny chwytaka o około 50%.
  • Należy pamiętać, że minimalna grubość podnoszonego elementu wynosi 2mm. Zbyt cienkie elementy mogą zostać wygięte i uszkodzone. Ponadto są słabiej przyciągane ze względu na nieoptymalne wykorzystanie pola magnetycznego chwytaka, wywołane wysyceniem elementu i rozpraszaniem większości pola poza chwytany element. Odpowiednio grube elementy zwiększają wydajność udźwigu poprzez pełne zamykanie obwodu chwytaka. Poniżej podajemy zestawienie optymalnych grubości stali dla danego modelu chwytaka:

Nazwa

Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%

PM 100

20 mm

PM 300

30 mm

PM 600

40 mm

PM 1000

50 mm

PM 2000

80 mm

Odpowiednie krzywe wydajności uwzględniające grubość podnoszonych elementów znajdują się na obudowie każdego uchwytu. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy  skonsultować się z podanymi danymi.

Chwytak magnetyczny

Udźwig chwytaków zależy również od wielkości szczeliny powietrznej tworzącej się pomiędzy podnoszonym elementem a powierzchnią urządzenia. Szczelina tworzy się pomiędzy podnoszonym elementem a nabiegunnikami chwytaka. Wydajność udźwigu spada dla wszystkich elementów, dla których parametr chropowatości powierzchni ładunku Ra jest większy niż 6,3 mm. - czyli dla większości przedmiotów poza tymi posiadającymi dokładnie wyszlifowane i bardzo czyste powierzchnie. Dla wszystkich innych elementów należy uwzględnić występowanie szczeliny powietrznej, przyjmując na przykład:

  • dla powierzchni po walcowaniu (zardzewiałych) - 0,1-0,3 mm,
  • dla powierzchni porowatych i nierównych szacunkowo 0,3-0,5 mm.

Dla każdego modelu uchwytu podajemy parametr udźwigu w zależności od grubości stali i wielkości szczeliny powietrznej.


Grubość elementu stalowego
[mm]

Szczelina powietrzna [mm]

0

0,1

0,3

0,5

Udźwig nominalny [kg]

20

100

93

78

54

15

95

89

74

51

10

89

83

69

48

5

77

72

60

42

2,5

60

56

47

32

Odpowiednie krzywe wydajności uwzględniające szczelinę powietrzną znajdują się na obudowie każdego uchwytu. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy  skonsultować się z podanymi danymi.

Udźwig uchwytu może być osłabiony poprzez podwyższoną temperaturę elementu i otoczenia. Niedopuszczalne jest podnoszenie elementów o temperaturze wyższej niż/praca w środowisku o temperaturze otoczenia wyższej niż 80oC.

Bardzo istotnym parametrem wpływającym na udźwig uchwytu jest materiał, z którego wykonano podnoszony element. Poszczególne materiały ferromagnetyczne mają różne właściwości magnetyczne, a zatem różnie oddziałują z magnesem. Siła z jaką działa to oddziaływanie (siła przyciągania) zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Czyste żelazo przyciągane jest oczywiście najsilniej, materiały z niewielkimi domieszkami, takie jak stale węglowe, nieco słabiej zaś żeliwa zdecydowanie słabiej. Generalną zasadą jest, że im więcej żelaza w materiale tym udźwig uchwytu jest większy. Przykładowo dla stali niskowęglowych współczynnik wydajności wynosi 0,95, dla stali wysokowęglowych - 0,90, dla stali niskostopowych - 0,75 a dla żeliwa 0,50. 

Nazwa

Udźwig nominalny [kg]

Udźwig dla danego materiału*
[kg]

stal niskowęglowa

stal wysokowęglowa

stal niskostopowa

żeliwo

PM 100

100

95

90

75

50

PM 300

300

285

270

225

150

PM 600

600

570

540

450

300

PM 1000

1000

950

900

750

500

PM 2000

2000

1900

1800

1500

1000


* - należy pamiętać, że wartości podane w tabeli dla danego materiału podlegają modyfikacjom ze względu grubość elementu, jakość powierzchni, kształt, temperatura etc. opisane wyżej.

Jeśli chcesz dokonać zakupów lub zapoznać się z całą naszą ofertą na magnesy neodymowe i nie tylko ...
zapraszamy do sklepu internetowego: http://www.xinxin.pl/separatory-magnetyczne-z-rozlaczanym-polem.html